Ολυμπος, Γκορτσία - Οροπέδιο Μουσών 24 & 25.07.2017
Σχόλια