Ανάβαση στα Πιέρια.

Ανάβαση στα Πιέρια  (Ρητίνη) από διασταύρωση ´´Παύλου´´ (ΥΨ 1200 Μ) (9 ΧΛΜ)
στη Σαρακατσάνα (ΥΨ 1680 Μ) – Τριεθνές & Λαπουσι (2009 Μ)

(Ρητίνη) από διασταύρωση ´´Παύλου´´ (ΥΨ 1200 Μ) (9 ΧΛΜ)

Σχόλια